Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း | posted 9.01.2017

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်၌ ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၃ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်)  တနင်္လာနေ့၊ ၁၃၃၀ နာရီအချိန်တွင် စတင် ကျင်းပရန်ခေါ်ယူလိုက်သည်။

Read More